Ansvarsforsikring

Alle som jobber med kunder og helse kan gjøre feil eller være uheldig med resultatet av en behandling. Det kan hende at en kunde påstår at du har gjort noe galt selv om du mener at alt er i orden. En erstatningssak kan være ødeleggende for en liten bedrift.

Kundene føler seg tryggere når terapeuten er forsikret. Det kreves også for registrering i Alternativregisteret i Brønnøysund, som gir MVA-fritak.
 

Vår forsikring dekker alle dine behov!

Vi har forhandlet frem en meget god forsikringsavtale med Gjensidige. Den dekker både massasje, treningsveiledning og alle myke terapiformer du er kvalifisert til å utøve. Rask leddmanipulasjon, såkalt “knekking” dekkes ikke, heller ikke nålebehandling. Forsikringen dekker erstatningskrav på inntil 10.000.000,-

Her er hele forsikringsdokumentet

NB! Forsikringen gjelder når du jobber selvstendig. Er du ansatt hos andre er det arbeidsgiver som har ansvaret for forsikring.
 

Studerer du massasje?

Studentmedlemmer er ansvarsforsikret i hele studietiden.

Gjensidige