Medlemsbevis

Norsk Massasjeforening bevitner at Justyna Koszczynska oppfyller våre fagkrav, og har rett til å bruke tittelen Massasjeterapeut innen behandlingsformen Klassisk massasje.

Medlemmet er forpliktet til å følge våre vedtekter og retningslinjer. Eventuelle brudd på disse kan behandles av foreningens klageorgan.

Ansvarsforsikring

Justyna Koszczynska er aktivt medlem og ansvarsforsikret t.o.m. 31.12.2018.

Justyna Koszczynska har registrert alle medlemsopplysninger og Norsk Massasjeforning har derfor sendt inn oppdatert forsikringsbevis for 2018 til Alternativregisteret på vegne av medlemmet.

Forsikringbetingelser

Ansvarsforsikringen dekker erstatningskrav inntil kr. 10.000.000.

Forsikringen gjelder massasje, andre myke behandlingsformer, akupunktur/nålbehandling og treningsveiledning. Rask leddmanipulasjon, såkalt "knekking" dekkes ikke. Forsikringen dekker kun behandlingsformer som er innenfor norsk lovverk.

Ved en eventuell skade forutsettes det at medlemmet kan dokumentere at det har tilegnet seg nødvendig kunnskap til å utøve den aktuelle behandlingsformen.

Oslo 18.12.2017

Kjetil Prestesæter
Daglig leder

Norsk Massasjeforening
Org.nr. 912 006 522

Telefon 92 45 66 85
admin@massasjeforeningen.no
Karl Johans gate 20, 0159 Oslo