Medlemsregistrering

Medlemskapet gjelder for et kalenderår om gangen og inkluderer ansvarsforsikring.