Til alle medlemmer,

Først vil vi takke for året som har gått, og håper du er fornøyd med medlemskapet ditt så langt.

Norsk Massasjeforening vokser med 100 medlemmer per år – raskere enn vi kunne ane da vi startet. En så stor medlemsmasse setter større krav til administrasjonen, både når det gjelder tilgjengelighet og kvalitet. I tillegg vil vi tilby alle medlemmer å administrere registreringen i Alternativregisteret for MVA-fritak, slik at du slipper å følge det opp selv hvert år.

Vi vil derfor øke bemanningen i året som kommer slik at daglig leder får litt hjelp. For å få dette til trenger vi to ting fra deg:

1. Vi øker medlemskontingenten til 1.490,- for å dekke lønnskostnader og merarbeidet med Alternativregistreringen (klinikker med tre eller flere ansatte betaler 990,- per medlem).
2. Vi ber alle medlemmer om å fylle ut flere felter i medlemsprofilen i vår database. Det vil komme egen e-post med lenke til ditt private skjema.

Med økt bemanning for vi også mulighet til å utvikle nye tilbud som f.eks. kurs og workshops. Si fra hvis du har noen ønsker eller ideer.

Vi håper du blir enda mer fornøyd med oss i årene som kommer.

God adventstid!