COVID-19

Vi var svært aktive i begynnelsen av COVID-19-perioden, og delte korrekt og praktisk informasjon med våre medlemmer.

Vi var også tilgjengelige for spørsmål i en tid hvor det var mye frykt, stor forvirring og masse spekulasjoner og feilinformasjon i sosiale medier.