Om Norsk Massasjeforening

Norsk Massasjeforening ble stiftet av Kjetil Prestesæter i 2013. Kjetil er en erfaren terapeut, kursholder, klinikkeier og gründer som så behovet for nytenkning blant utøverorganisasjonene.

Han har også startet Norsk Massasjeskole som både gir grunnutdanning for massører og videreutdanning for erfarne terapeuter.

De fleste andre foreninger har gammeldagse papirbaserte systemer som krever mye arbeid og høye kostnader for medlemmene, og de er i liten grad markedsorienterte så medlemmene deres får lite hjelp til å drive god business.

Norsk Massasjeforening er annerledes!

Vi er nå Norges mest populære terapeutorganisasjon og vokser hver uke. Blant 40 ulike foreninger organiserer vi faktisk 15% av alle alternativterapeuter i hele Norge – uansett behandlingsform!

Vi er stolte av arbeidet vi har gjort, og takknemlig overfor alle medlemmene som har vært med oss på reisen. Vi skal fortsette å utvikle foreningen med gode tjenester og tilbud som kan hjelpe medlemmene i deres profesjonelle hverdag.

Effektivitet

Målet har hele tiden vært å drive en stor organisasjon med liten og effektiv administrasjon. Vi kommuniserer digitalt med medlemmene, og bruker ikke tid og penger på postsendinger. Medlemmene registrerer seg selv i vår database når de søker om medlemskap. Det sparer oss for arbeid, og det blir mindre feil i personopplysningene.

Ledelse

Norsk Massasjeforening drives av styreleder Kjetil Prestesæter. Se kontaktsiden for mer informasjon.

Økonomi

Vi har over 1.000 medlemmer og er den største terapeutorganisasjonen i Norge. Derfor er vi spesielt fornøyde med at vi klarer å administrere foreningen så effektivt at vi også har den laveste medlemskontingenten!

 

 

Medlemsvekst Norsk Massasjeforening

Antall medlemmer har økt med over 100 per år i gjennomsnitt.
Norsk Massasjeforening er Norges klart største utøverforening for massører, og for alle typer alternativ behandling.