Norsk Massasjeforening – For profesjonelle massasjeterapeuter

Org.nr. 912 006 522

Styreleder

Kjetil Prestesæter
admin@massasjeforeningen.no
Facebook

Medlemskap

  • Medlemskap er åpent for alle som tilfredsstiller våre fagkrav og retningslinjer.
  • Medlemskapet gjelder for et kalenderår og fornyes automatisk hvert år.
  • Innmelding må skje via online søknadsskjema.
  • Utmelding må skje via e-post.

Klageordning

Kunder kan klage på våre medlemmers faglige utførelse og atferd. Skriftlig klage sendes til styret som innhenter informasjon fra berørte parter. Den som klager skal holdes fortløpende informert om saksgangen. Styrets vurdering kontrolleres og kvalitetssikres av upartisk og habil ekstern rådgiver.

Kjetil Prestesæter Norsk Massasjeforening

Norsk Massasjeforening er Norges største terapeutorganisasjon.

Foreningen ble grunnlagt i 2013 av Kjetil Prestesæter.

Vi har et nært samarbeid med Norsk Massasjeskole som både gir grunnutdanning og videreutdanning for massører.