COVID-19

OPPDATERT INFORMASJON OM COVID-19

Følg med på denne lenken, så holder du deg oppdatert til enhver tid:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/en-til-en-helsetjenester/


Vi var svært aktive i begynnelsen av COVID-19-perioden, og delte korrekt og praktisk informasjon med våre medlemmer.

Vi var også tilgjengelige for spørsmål i en tid hvor det var mye frykt, stor forvirring og masse spekulasjoner og feilinformasjon i sosiale medier.