Member Requirements and titles

Ved søknad om medlemskap må oppfylte fagkrav (se under) dokumenteres. Alle utdanninger, også utenlandske, blir vurdert ved forespørsel. VEKS-kurs og Førstehjelpskurs kan bli et krav i løpet av 2020.

Medlemskapet gjelder for et kalenderår om gangen, og fornyes automatisk ved at faktura for neste år sendes ut i november. Medlemskapet må sies opp skriftlig innen fakturaens forfall, ellers regnes det som fornyet og faktura må betales. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.


CLASSICAL MASSAGE


Masseur/Masseuse

450 timer innen massasjeteknikk og anatomi/fysiologi.

Norwegian Massage School, Axelsons Institute og Institutt For Helhetsmedisin er de aktive norske skolene som har godkjente utdanninger.

Utdanning fra andre norske og utenlandske skoler blir vurdert individuelt.

Massage Therapist

Massør + 150 timer avansert terapeutisk massasjeteknikk + 30 studiepoeng medisin.

Det forutsettes at utøveren har kompetanse innen triggerpunktbehandling, PNF-stretching og andre tilleggsteknikker innen fysiologisk massasjebehandling.

Fagutdanning i Fysioterapi, Naprapati, Osteopati eller Kiropraktikk kvalifiserer også til denne tittelen hvis utøveren har tilstrekkelig opplæring i massasjeteknikker.

Sports Massage Therapist

Many massage therapists are trained as a Personal Trainer or other sports education, with additional courses in massage.

The title given to those who have the education of at least the same magnitude as a masseur, but the distribution between physical training and massage may vary.

Velværemassør

150 timer massasjeteknikk og anatomi/fysiologi, med fokus på avspenning og stressreduksjon. Denne utdanningen kan tas på Norwegian Massage School.

De som har utdanning innen Aromaterapi, Hudpleie eller lignende, kan ta eventuelt ta et tilleggskurs i Avspenningsmassasje.


ASIAN MASSAGE


Thai massage therapist

150 timer utdanning i Thaimassasje.

Thai Massage Therapist

Thaimassør + minst 300 timer videreutdanning i Thaimassasje.

Tuinamassør

150 timer utdanning i kinesisk Tuinamassasje.

Shiatsumassør

150 timer utdanning i japansk Shiatsumassasje.

Yoga massage therapist

135 hours training in Yoga Massage in addition to the approved training as a masseur or yoga teacher.

Yoga massage therapist program at Axelsons Bodywork Schoolqualify for membership - both while studying (student membership is free) and when you are finished.