member Receipt

Takk!

Vi har mottatt søknaden din. Vi sender faktura på e-post når den er godkjent. Hvis ikke vil vi kontakte deg for mer informasjon.

NB! Husk at innmeldingen er bindende! Hvis du vil trekke søknaden din må du gjøre det per e-post innen fakturaens forfallsdato.

-

Sincerely
Kjetil Priest Sæter

Chairman
Norwegian Massage Association

Norsk Massasjeforening Logo