Rates

MEMBERSHIP FEE

Membership is valid for one calendar year at a time.

Ever year (January 1 - December 31) 1.490,-
Half year (July 1 - December 31) 990,-
Innmelding etter 1. november * 0,-
Firmatilbud ** 990,-
Student *** 0,-

* At enrollment after November 1, the rest of the year free - then you only pay for next year.
** Clinics with 3 or more employees pay990,- per ansatt per år. Firmatilbudet forutsetter samlefaktura og ansvarsforsikring gjennom Norsk Massasjeforening. Uten ansvarsforsikring er prisen 1.190,-
*** Applies only to massage students. Students get liability insurance but not VAT exemptions.

Medlemskapet gjelder for et kalenderår om gangen, og fornyes automatisk ved at faktura for neste år sendes ut i november. Medlemskapet må sies opp skriftlig innen fakturaens forfall, ellers regnes det som fornyet og faktura må betales. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.


LIABILITY INSURANCE

Our liability insurance covers damage to customers with up to 10,000,000, -
Insurance is mandatory and costs500,-in addition to the membership.


VAT-EXCEMPTION

Membership is eligible for registration in the Option Register so you get VAT exemptions.
Vi fyller ut søknadspapirene for deg – du trenger bare å signere og sende inn.

NB! Faktura kommer i posten – direkte fra Alternativregisteret. Den må betales ellers mister du MVA-unntaket. Registreringen koster 500,-first year and300,- senere år.