Priser

Helt år (1. januar – 31. desember) 1.490,-
Halvt år (1. juli – 31. desember) 990,-
Innmelding etter 1. november * 0,-
Firmatilbud ** 990,-
Ansvarsforsikring *** 490,-
Student **** 0,-

* Ved innmelding etter 1. november er resten av året gratis – da betaler du kun for neste år.
** Klinikker med 3 eller flere ansatte betaler 990,- per ansatt per år. Firmatilbudet forutsetter samlefaktura og ansvarsforsikring gjennom Norsk Massasjeforening. Uten ansvarsforsikring er prisen 1.190,-
*** Ansvarsforsikring er obligatorisk for individuelle medlemmer. Studentmedlemmer får gratis forsikring.
**** Gjelder kun massasjestudenter, ikke andre studentgrupper.

NB! Medlemskapet gjelder for et kalenderår om gangen, og fornyes automatisk ved at faktura for neste år sendes ut i november. Medlemskapet må sies opp skriftlig innen fakturaens forfall, ellers regnes det som fornyet og faktura må betales. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.