Cochranestudie viser at massasje kan være gunstig for pasienter med både subakutte (4-12 uker) og kroniske (mer enn 12 uker) uspesifikke ryggsmerter, spesielt kombinert med øvelser og opplæring.

Lave ryggsmerter [LBP = Lower Back Pain] er en av de mest vanlige og kostbare muskel-og skjelettplager i det moderne samfunn. 70-85% av befolkningen vil oppleve LBP en eller annen gang. Tilhengere av massasjeterapi hevder det kan minimere smerte og funksjonsnedsettelse, og forkorte tiden det tar å komme tilbake til normal funksjon.

I denne gjennomgangen er massasje definert som mykvevsmanipulasjon ved hjelp av hendene eller en mekanisk innretning på alle kroppsdeler. Uspesifikk LBP betyr at ingen spesifikk årsak er påviselig, for eksempel infeksjon, svulst, metastase, osteoporose, revmatoid artritt, brudd, betennelse eller radikulært syndrom (smerter, prikking eller nummenhet nedover beinet.

Tretten studier med til sammen 1596 deltakere ble sammenlignet i Cochranestudien.

Resultater

  • Massasje var mer effektivt når det ble kombinert med øvelser (vanligvis strekkøvelser) og opplæring.
  • Massasje hadde vesentlig bedre smertelindring og funksjonsforbedring enn liksombehandling både på kort og lang sikt.
  • Effekten var større enn det som oppnås ved leddmobilisering, avslapning, fysioterapi, selvhjelpsinstruksjon eller akupunktur.
  • Den gode effekten av massasje varte i minst ett år etter avsluttet behandling.

Ingen alvorlige bivirkninger ble rapportert i de inkluderte studiene. Imidlertid rapporterte noen pasienter sårhet under eller kort tid etter behandlingen. Noen pasienter fikk en allergisk reaksjon (f.eks. utslett eller kviser) av massasjeoljen.


Studie: Furlan AD, Imamura M, Dryden T, Irvin E, Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD001929

Kilder i studien: MEDLINE, EMBASE, CINAHL frem til mai 2008. Cochrane Central Register of Controlled Trials, HealthSTAR og Dissertation frem til 2006.

Utvelgelseskriterier: Randomiserte eller kvasi-randomiserte studier som undersøker bruk av alle typer massasje (ved hjelp av hendene eller en mekanisk innretning) som behandling for uspesifikke lave ryggsmerter.

Datainnsamling og analyse: To forfattere valgte studiene, vurderte risikoen for bias ved hjelp av kriteriene anbefalt av Cochrane Back Review Group, og hentet ut data ved hjelp av standardiserte skjemaer. Både kvalitative og meta-analyser ble utført.

Cochrane Summaries