Det er mange av våre medlemmer som er bekymret for økonomien i disse koronatider. Helsemyndighetene stengte klinikkene våre uten varsel, og nå sitter vi her uten kunder men med faste utgifter som løper og løper.

Husleien er den største kostnaden, og vi har derfor laget et forslag til en samarbeidsavtale med utleier. Ingen utleier ønsker at leietaker skal gå konkurs, og det er ikke lett å finne nye leietakere nå for tiden.

Vi håper derfor at våre medlemmer vil møte utleiere som har en konstruktiv holdning og som vil gå med på redusert husleie i en periode.

Ta med avtalen og prøv – det skader i hvert fall ikke!

TIDSBEGRENSET TILLEGGSAVTALE VED OMSETNINGSSVIKT SOM FØLGE AV COVID
(klikk på lenken for å laste ned dokumentet)

Det er vanskelige tider…