Norsk Massasjeforening går foran og skaper grunnlag for ryddighet og kvalitetssikring.

HelsedirektoratetNorsk Massasjeforening har ambisjoner om å dekke hele massasjebransjen i Norge, og søkte derfor om godkjenning som utøverorganisasjon for Asiatisk massasje

Les vår beskrivelse av Asiatisk massasje

Nå har vi fått svar fra Helsedirektoratet:

På bakgrunn av søknad, vedlagt dokumentasjon, godkjennes Norsk Massasjeforening som utøverorganisasjon for Thaimassasje og Yogamassasje i medhold av forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Det betyr at vi nå tar inn medlemmer med utdanning innen Thaimassasje og Yogamassasje.

Se våre fagkrav

Disse medlemmene kan også registrere seg i Alternativregisteret i Brønnøysund og få mva-fritak for sin virksomhet. Norsk Massasjeforening vil med dette bidra til en regulering og kvalitetssikring av massasjemiljøer som hittil har vært ansett som noe uryddige.

Helsedirektoratet skriver om registreringen:

Norsk Massasjeforening kan på bakgrunn av vedtaket og gjeldende regelverk, informere fullverdige utøvermedlemmer, som oppfyller Norsk Massasjeforening sine fagkrav i Thaimassasje og Yogamassasje om adgang til å registrere seg.
 
Etter Norsk Massasjeforning sin søknad, kan titlene Thaimassør og Yogamassør benyttes ved registrering. Under behandlingsformer i registeret kan behandlingsformen Asiatisk massasje føres opp.

I våre medlemsbevis står det hvilken behandlingsform og hvilken tittel du kan bruke. Når du sender det til Alternativregisteret blir du oppført med disse.

Les mer om mva-fritak og registrering