Norsk Massasjeforening – For profesjonelle massasjeterapeuter

Org.nr. 912 006 522

Styreleder

Kjetil Prestesæter
admin@massasjeforeningen.no
Vår informasjonsside på Facebook
92 45 66 85 (bruk helst e-post eller Messenger)
For å spare tid og miljø bruker vi ikke post.

Medlemskap

Medlemskap gir rett til MVA-unntak og inkluderer ansvarsforsikring. Medlemskap er åpent for alle som tilfredsstiller våre fagkrav og retningslinjer. Innmelding skjer via online søknadsskjema. Utmelding skal skje via e-post til styret.

Klageordning

Kunder kan klage på våre medlemmers faglige utførelse og atferd. Skriftlig klage sendes til styret som innhenter informasjon fra berørte parter. Den som klager skal holdes fortløpende informert om saksgangen. Styrets vurdering kontrolleres og kvalitetssikres av upartisk og habil ekstern rådgiver.

Norsk Massasjeforening er Norges største utøverforening for alternativ behandling.

Foreningen ble grunnlagt i 2013 av Kjetil Prestesæter.