Medlemsbevis

Norsk Massasjeforening bevitner at Troy Winslow Bodie oppfyller våre fagkrav, og har rett til å bruke tittelen Massør innen behandlingsformen Klassisk massasje.

Medlemmet er forpliktet til å følge våre vedtekter og retningslinjer. Eventuelle brudd på disse kan behandles av foreningens klageorgan.

Ansvarsforsikring

Troy Winslow Bodie er aktivt medlem og ansvarsforsikret i Tryg, polise 6602146 t.o.m. 31.12.2019. Ansvarsforsikringen gjelder både for studenter, ansatte og selvstendig næringsdrivende.

Forsikringbetingelser

Ansvarsforsikringen dekker erstatningskrav inntil kr. 10.000.000.

Forsikringen gjelder massasje, andre myke behandlingsformer, akupunktur/nålbehandling og treningsveiledning. Rask leddmanipulasjon, såkalt "knekking" dekkes ikke. Forsikringen dekker kun behandlingsformer som er innenfor norsk lovverk.

Ved en eventuell skade forutsettes det at medlemmet kan dokumentere at det har tilegnet seg nødvendig kunnskap til å utøve den aktuelle behandlingsformen.

Oslo 21.10.2019

Kjetil Prestesæter
Daglig leder

Norsk Massasjeforening

Org.nr. 912 006 522
Telefon 92 45 66 85
admin@massasjeforeningen.no
Karl Johans gate 20, 0159 Oslo