Medlemsbevis

Norsk Massasjeforening bevitner at Liga Purmale oppfyller våre fagkrav, og har rett til å bruke tittelen Massør innen behandlingsformen Klassisk massasje.

Medlemmet er forpliktet til å følge våre vedtekter og retningslinjer. Eventuelle brudd på disse kan behandles av foreningens klageorgan.

Oslo 21.10.2019

Kjetil Prestesæter
Daglig leder

Norsk Massasjeforening

Org.nr. 912 006 522
Telefon 92 45 66 85
admin@massasjeforeningen.no
Karl Johans gate 20, 0159 Oslo