Medlemsbevis

Norsk Massasjeforening bevitner at medlemmet oppfyller våre fagkrav, og har rett til å bruke tittel og behandlingsform som beskrevet under. Medlemmet er forpliktet til å følge våre vedtekter og retningslinjer. Eventuelle brudd på disse kan behandles av foreningens klageorgan.

  • Navn: Bogdan Cwalina
  • Tittel: Massør
  • Behandlingsform: Klassisk massasje

Oslo 18.09.2020

Kjetil Prestesæter
Daglig leder

Norsk Massasjeforening

Org.nr. 912 006 522
Telefon 92 45 66 85
admin@massasjeforeningen.no