Medlemsbevis

Norsk Massasjeforening er Norges største utøverorganisasjon, med over 1.000 profesjonelle medlemmer. Du er i gode hender når du velger en av våre terapeuter.

Medlemsbevis

Norsk Massasjeforening bevitner at medlemmet oppfyller våre fagkrav, og har rett til å bruke tittel og behandlingsform som beskrevet under. Medlemmet er forpliktet til å følge våre vedtekter og retningslinjer. Regelbrudd kan behandles av foreningens klageorgan.

  • Medlemsnummer: 138
  • Navn: Arungumar Arumailingam
  • Tittel: Massasjeterapeut
  • Behandlingsform: Klassisk massasje
  • Ansvarsforsikring: Tryg Forsikring 6661490 t.o.m. 31.12.2021

Forsikringbetingelser

Ansvarsforsikringen dekker erstatningskrav inntil kr. 10.000.000,- og er gyldig for registrerte studenter, ansatte og selvstendig næringsdrivende.

Forsikringen gjelder massasje, andre myke behandlingsformer, akupunktur/nålbehandling og treningsveiledning. Rask leddmanipulasjon, såkalt "knekking" dekkes ikke. Forsikringen dekker kun behandlingsformer som er innenfor norsk lovverk.

Ved en eventuell skade forutsettes det at medlemmet kan dokumentere nødvendig kunnskap for å utøve den aktuelle behandlingsformen.

Oslo 27.11.2021 Styreleder

Norsk Massasjeforening

Org.nr. 912 006 522
massasjeforeningen.no