Medlemsbevis

Norsk Massasjeforening bevitner at medlemmet oppfyller våre fagkrav, og har rett til å bruke tittel og behandlingsform som beskrevet under. Medlemmet er forpliktet til å følge våre vedtekter og retningslinjer. Eventuelle brudd på disse kan behandles av foreningens klageorgan.

  • Medlemsnummer: 1574
  • Navn: Henrikas Jarasiunas
  • Tittel: Massør
  • Behandlingsform: Klassisk massasje

Oslo 16.09.2021

Kjetil Prestesæter
Styreleder

Norsk Massasjeforening

Org.nr. 912 006 522
Telefon 92 45 66 85
admin@massasjeforeningen.no