Medlemsbevis

Norsk Massasjeforening bevitner at medlemmet oppfyller våre fagkrav, og har rett til å bruke tittel og behandlingsform som beskrevet under. Medlemmet er forpliktet til å følge våre vedtekter og retningslinjer. Eventuelle brudd på disse kan behandles av foreningens klageorgan.

  • Medlemsnummer: 1879
  • Navn: Gine Linnerud
  • Tittel: Student
  • Behandlingsform: Klassisk massasje
  • Ansvarsforsikring: Tryg Forsikring 6661490 t.o.m. 31.12.2021

Forsikringbetingelser

Ansvarsforsikringen dekker erstatningskrav inntil kr. 10.000.000,- og gjelder både for studenter, ansatte og selvstendig næringsdrivende.

Forsikringen gjelder massasje, andre myke behandlingsformer, akupunktur/nålbehandling og treningsveiledning. Rask leddmanipulasjon, såkalt "knekking" dekkes ikke. Forsikringen dekker kun behandlingsformer som er innenfor norsk lovverk.

Ved en eventuell skade forutsettes det at medlemmet kan dokumentere nødvendig kunnskap for å utøve den aktuelle behandlingsformen.

Oslo 16.09.2021

Kjetil Prestesæter
Styreleder

Norsk Massasjeforening

Org.nr. 912 006 522
Telefon 92 45 66 85
admin@massasjeforeningen.no