Medlemsregistrering

Før du søker ber vi deg sjekke at du oppfyller våre medlemskrav og gjør deg kjent med våre retningslinjer.

  1. Alle felt må fylles ut.
  2. Når vi har behandlet søknaden får du faktura per e-post. Den må betales før vi går videre.
  3. Du får også et ferdig utfylt søknadsskjema til Alternativregisteret.
    Det må signeres, skannes og returneres til oss per e-post.
  4. Til slutt registrerer vi deg i Alternativregisteret og sender deg medlems- og forsikringsbevis.

Velkommen! 🙂