Om Norsk Massasjeforening

Norsk Massasjeforening ble stiftet av Kjetil Prestesæter i 2013. Han er en erfaren terapeut, kursholder, klinikkeier og gründer som så behovet for nytenkning blant utøverorganisasjonene. De fleste andre foreninger har gammeldagse papirbaserte systemer som krever mye arbeid og høye kostnader for medlemmene.

Effektivitet

Målet har hele tiden vært å drive en stor organisasjon med liten og effektiv administrasjon. Vi kommuniserer digitalt med medlemmene, og bruker ikke tid og penger på postsendinger. Medlemmene registrerer seg selv i vår database når de søker om medlemskap. Det sparer oss for arbeid, og det blir mindre feil i personopplysningene.

Ledelse

Norsk Massasjeforening ledes av daglig leder Kjetil Prestesæter. I tillegg har vi ansatt en kontaktperson som hjelper medlemmer med søknader og annet de lurer på. Se kontaktsiden for mer informasjon.

Økonomi

Vi har over 700 medlemmer og er en av de største terapeutorganisasjonene i Norge. Derfor er vi spesielt fornøyde med at vi klarer å administrere foreningen så effektivt at vi har den laveste medlemskontingenten.

 

 

(grafen viser regnskapsførte betalende medlemmer – det er alltid litt forsinkelse slik at det reelle medlemstallet er høyere)