Om Norsk Massasjeforening

Norsk Massasjeforening ble stiftet av Kjetil Prestesæter i 2013. Han er en erfaren terapeut, kursholder, klinikkeier og gründer som så behovet for nytenkning blant utøverorganisasjonene. De fleste andre foreninger har gammeldagse papirbaserte systemer som krever mye arbeid og høye kostnader for medlemmene.

Nå i 2020 har Norsk Massasjeforening blitt Norges størst utæverforening for alternative behandlere. Vi er stolte av arbeidet vi har gjort, og takknemlig overfor alle medlemmene som har vært med oss på reisen. Vi skal fortsette å utvikle foreningen med gode tjenester og tilbud som kan hjelpe medlemmene i deres profesjonelle hverdag.

Effektivitet

Målet har hele tiden vært å drive en stor organisasjon med liten og effektiv administrasjon. Vi kommuniserer digitalt med medlemmene, og bruker ikke tid og penger på postsendinger. Medlemmene registrerer seg selv i vår database når de søker om medlemskap. Det sparer oss for arbeid, og det blir mindre feil i personopplysningene.

Ledelse

Norsk Massasjeforening drives av daglig leder Kjetil Prestesæter. Se kontaktsiden for mer informasjon.

Økonomi

Vi har over 800 medlemmer og er den av de største terapeutorganisasjonene i Norge. Derfor er vi spesielt fornøyde med at vi klarer å administrere foreningen så effektivt at vi har den laveste medlemskontingenten.

 

 

(grafen viser regnskapsførte betalende medlemmer – det er alltid litt forsinkelse slik at det reelle medlemstallet er høyere)