Priser

MEDLEMSAVGIFT

Medlemskapet gjelder for et kalenderår om gangen.

Helt år (1. januar – 31. desember) 1.490,-
Halvt år (1. juli – 31. desember) 990,-
Innmelding etter 1. november * 0,-
Firmatilbud ** 990,-
Student *** 0,-

* Ved innmelding etter 1. november er resten av året gratis – da betaler du kun for neste år.
** Klinikker med 3 eller flere ansatte betaler 990,- per ansatt per år. Firmatilbudet forutsetter samlefaktura og ansvarsforsikring gjennom Norsk Massasjeforening. Uten ansvarsforsikring er prisen 1.190,-
*** Gjelder kun massasjestudenter. Studenter får ansvarsforsikring men ikke mva-unntak.

Medlemskapet gjelder for et kalenderår om gangen, og fornyes automatisk ved at faktura for neste år sendes ut i november. Medlemskapet må sies opp skriftlig innen fakturaens forfall, ellers regnes det som fornyet og faktura må betales. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.


ANSVARSFORSIKRING

Vår ansvarsforsikring dekker skader på kunder med inntil 10.000.000,-
Forsikringen er obligatorisk, og koster 500,- i tillegg til medlemskapet.


MVA-UNNTAK

Medlemskap kvalifiserer til registrering i Alternativregisteret slik at du får MVA-unntak.
Vi fyller ut søknadspapirene for deg – du trenger bare å signere og sende inn.

NB! Faktura kommer i posten – direkte fra Alternativregisteret. Den må betales ellers mister du MVA-unntaket. Registreringen koster 500,- første år og 300,- senere år.