Priser

Medlemskapet gjelder for et kalenderår om gangen og fornyes automatisk inntil det sies opp skriftlig.

Helt år (1. januar – 31. desember) 1.990,-
Halvt år (1. juli – 31. desember) 1.490,-
Innmelding etter 1. november * 0,-
Firmatilbud ** 1.490,-
Ansvarsforsikring *** 490,-
Student **** 0,-

* Ved innmelding etter 1. november er resten av året gratis – da betaler du kun for neste år.
** Klinikker med 3 eller flere ansatte betaler 1.490,- per ansatt per år.
*** Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle medlemmer. Studentmedlemmer får gratis forsikring. Forsikringen kan ikke kjøpes uten medlemskap.
**** Gjelder kun aktive massasjestudenter, ikke andre studentgrupper. Når studiet er fullført må medlemskontingent betales for å opprettholde medlemskapet og forsikringen.

Betalingsbetingelser

  1. Medlemskapet og ansvarsforsikringen er gyldig fra det tidspunktet medlemssøknaden er godkjent og første faktura er sendt ut. Søknaden kan trekkes tilbake innen denne fakturaens forfallsdato.
  2. Medlemskapet gjelder for et kalenderår om gangen, og fornyes automatisk ved at faktura for neste år sendes ut per e-post i november/desember.
  3. Medlemskapet må sies opp skriftlig per e-post innen fakturaens forfall, ellers regnes det som fornyet og faktura må betales.
  4. Det er den registrerte fakturamottakeren som er ansvarlig for betaling og rettidig oppsigelse av medlemskapet. Fakturamottaker er også ansvarlig for å holde sin kontaktinformasjon oppdatert og korrekt til enhver tid.
  5. Alle fakturaer må betales med bruk av KID-nummer. Umerkede betalinger blir ikke registrert og regnes ikke som gyldige.
  6. Purring, gebyrer og renter følger vanlige norske regler. Norsk Massasjeforening har rett til å overlate betalingsoppfølging til ekstern oppdragstaker. Alle kostnader i forbindelse med purring, betalingsoppfølging og inkasso blir belastet fakturamottaker.
  7. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.