นอร์เวย์สมาคมนวดแผนไทย - นวดสำหรับมืออาชีพ

Org.nr. 912006522

ผู้จัดการ

เคอร์วินพระSæter
92 45 66 85
admin@massasjeforeningen.no

เพื่อประหยัดเวลาและสภาพแวดล้อมที่เราไม่ได้ใช้กระดาษ
ดังนั้นเราจึงไม่ได้อยู่

การเตรียมการอุทธรณ์

ลูกค้าสามารถบ่นเกี่ยวกับผลการเรียนของสมาชิกของเราและพฤติกรรม ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังผู้จัดการทั่วไปที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สนใจ หากจำเป็นให้คณะกรรมการจะถือว่าการร้องเรียนเพิ่มเติม การประเมินของคณะกรรมการ บริษัท มีการควบคุมคุณภาพและมั่นใจโดยที่ปรึกษาภายนอก

Norsk Massasjeforening er Norges største utøverforening for alternativ behandling.

Foreningen ble stiftet i 2013 av Kjetil Prestesæter.