Om klassisk massasje

Klassisk massasje er basert på vestlig skolemedisin. Her defineres massasje som manipulasjon av kroppens muskler og bindevev i den hensikt å normalisere og styrke dens funksjoner.

Kvalitetsikring

Massasje gis av mange over hele verden, uavhengig av om vedkommende har utdanning i faget eller ikke. Norsk Massasjeforenings medlemmer har de kvalitetssikrede titlene Massør, Massasjeterapeut eller Idrettsmassør, basert på hvilken utdanning og praksis de har. Det gir trygghet for kundene. Se Fagkrav og titler

Utøvelse av massasje reguleres i Norge av Lov om alternativ behandling av sykdom. Det er opprettet en frivillig registreringsordning for alternative utøvere i Brønnøysundregisteret, hvor også massører kan registrere seg. Alle våre medlemmer er kvalifisert for registrering og får derved momsfritak på sine behandlinger, noe som kommer kundene til gode.

Ikke alternativt

Det er verdt å merke seg at grunnen til at klassiske massører er oppført i Alternativregisteret er at de tilbyr et alternativ til det offentlige helsevesenet. Det betyr ikke at det er noe alternativt ved metodene eller forklaringsmodellene. Massørene har samme medisinske syn på kroppen som leger og fysioterapeuter, og metodene har solid vitenskaplig støtte.

Massasje er en del av fysioterapiutdanningen, og massasje utført av fysioterapeuter regnes ikke som alternativ behandling. Når samme behandling utføres av terapeuter uten offentlig utdanning kalles det derimot alternativt.

Sykdomsforståelse

Fordi klassisk massasje springer ut av fysikalsk behandling og fysioterapien, skiller sykdomsforståelsen seg ikke fra den skolemedisinske. Man forholder seg i hovedsak til fysiske strukturer og prosesser som årsaks- og forklaringsmodeller på fysiske helseproblemer, og ser massasje som en behandlingsform mot spesifikke plager i muskler og skjelett.

I litteraturen om klassisk massasje er det en vektlegging av sammenhengen mellom psykiske/følelsesmessige og kroppslige plager. Man har dermed forklaringsmodeller som åpner for at årsak til sykdom kan være så vel psykisk som fysisk. Samtidig har man med basis i forskning anerkjent at massasje kan ha effekt på immunsystemet generelt. Således åpner man opp for at massasje også kan ha virkninger på sykdom generelt sett, selv om dette som regel ikke er hovedfokus i behandlingen.

Massasje + egeninnsats = effekt

Målet med massasje er å minske smerte og muskelspenninger, samt gi avspenning, gjennom å mykgjøre vev og muskler. Alle teoretikere innen klassisk massasje vektlegger betydningen av å knytte massasjen opp mot øvelser og egentrening for å få full effekt av behandlingen.