Medlemsprodukter

Alle betalende medlemmer kan bruke vår logo i sin markedsføring, og benytte vårt kundeskjema for å kvalitetssikre mottaket av nye kunder.

Logo

Alle som er registrerte og betalende medlemmer kan bruke vår logo i sin markedsføring. Logoen kan brukes på trykksaker, nettsider, sosiale medier m.m.

Høyreklikk på logoen og velg ‘Lagre som…’

NB! Hvis du ikke er medlem i Norsk Massasjeforening, eller ikke har betalt årets medlemsavgift, kan du ikke bruke logoen. Misbruk kan medføre erstatningsansvar.

Logo til bruk for betalende medlemmer i Norsk Massasjeforening.

Kundeskjema

Dette kundeskjemaet kan du bruke når du registrerer nye kunder (og du kan la gamle kunder fylle det ut ved neste besøk). Det sikrer at du har god oversikt over kundens helsetilstand, og din virksomhet vil virke mer seriøs.

Vær så god, det er gratis. Print det ut selv eller send det til et kopisenter (Allkopi, CopyCat etc.)

Last ned: Kundeskjema Norsk Massasjeforening

NB! Husk at innsamling og lagring av sensitive data (helseopplysninger) skal behandles i henhold til Personopplysningsloven. Utfylte skjemaer skal låses inn slik at de ikke kan nås av uvedkommende. Skjemaer som ikke lenger er i bruk skal ødelegges slik at de ikke kan leses senere.