เกี่ยวกับนอร์เวย์สมาคมนวด

Norsk Massasjeforening ble stiftet av Kjetil Prestesæter i 2013. Kjetil er en erfaren terapeut, kursholder, klinikkeier og gründer som så behovet for nytenkning blant utøverorganisasjonene. De fleste andre foreninger har gammeldagse papirbaserte systemer som krever mye arbeid og høye kostnader for medlemmene, og de er i liten grad markedsorienterte så medlemmene deres får lite hjelp til å drive god business.

Norsk Massasjeforening er annerledes! Vi er nå Norges største utøverforening for alternative behandlere, og vokser hver uke. Blant 40 ulike foreninger organiserer vi faktisk 15% av alle registrerte utøvere i hele Norge – uansett behandlingsform!

Vi er stolte av arbeidet vi har gjort, og takknemlig overfor alle medlemmene som har vært med oss på reisen. Vi skal fortsette å utvikle foreningen med gode tjenester og tilbud som kan hjelpe medlemmene i deres profesjonelle hverdag.

ประสิทธิผล

เป้าหมายได้เสมอที่จะทำงานเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการบริหารงานที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพ เราสื่อสารดิจิทัลกับสมาชิกและไม่ใช้เวลาและเงินในการให้บริการไปรษณีย์ สมาชิกลงทะเบียนตัวเองในฐานข้อมูลของเราเมื่อพวกเขาสมัครเป็นสมาชิก มันช่วยเราในการทำงานและมีข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการ

Norsk Massasjeforening drives av styreleder Kjetil Prestesæter. Se หน้าติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เศรษฐกิจ

เรามี over 900 medlemmer og er den største terapeutorganisasjonen i Norge. Derfor er vi spesielt fornøyde med at vi klarer å administrere foreningen så effektivt at vi også har den laveste medlemskontingenten!

 

 

Medlemsvekst 2020 Norsk Massasjeforening

(grafen viser regnskapsførte betalende medlemmer – på grunn av forsinkelse er det reelle medlemstallet ca. 100 høyere)