ใบเสร็จรับเงินสมาชิก

ขอบคุณ! เราได้รับใบสมัครของคุณและส่งใบแจ้งหนี้ทาง e-mail ที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการอนุมัติ ถ้าไม่ได้เราจะติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบคุณ! เราได้รับใบสมัครของคุณแล้วและจะส่งใบแจ้งหนี้ให้คุณทางอีเมลเมื่อได้รับการอนุมัติ หากไม่เป็นเช่นนั้นเราจะติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ว้าว! เราได้รับใบสมัครของคุณจะส่งใบอนุญาตทางการเงินทางอีเมลได้รับ

-

ขอแสดงความนับถือ
เคอร์วินพระSæter

ประธานคณะกรรมการ
สมาคมนวดนอร์เวย์

Norsk Massasjeforening Logo