Om Norsk Massasjeforening

Norsk Massasjeforening ble stiftet av Kjetil Prestesæter i 2013. Han er en erfaren terapeut, kursholder, klinikkeier og gründer som så behovet for nytenkning blant utøverorganisasjonene. De fleste andre foreninger har gammeldagse papirbaserte systemer som krever mye arbeid og høye kostnader for medlemmene.

Effektivitet

Målet har hele tiden vært å drive en stor organisasjon med liten og effektiv administrasjon. Vi kommuniserer digitalt med medlemmene, og bruker ikke tid og penger på postsendinger. Medlemmene registrerer seg selv i vår database når de søker om medlemskap. Det sparer oss for arbeid, og det blir mindre feil i personopplysningene.

Ledelse

Norsk Massasjeforening ledes i henhold til våre vedtekter av et lite styre og daglig leder. I tillegg har vi ansatt en kontaktperson som hjelper medlemmer med søknader og annet de lurer på. Se kontaktsiden for mer informasjon.

Økonomi

Med tanke på at vi nå har over 500 medlemmer, er vi godt fornøyde med at vi klarer å administrere foreningen med så lave kostnader. Det betyr at vi også klarer å holde medlemskontingenten lav.

Her er våre nøkkeltall siden starten i 2013. Kostnader til lokaler, datautstyr etc. er ikke inkludert, siden det har blitt velvillig sponset av daglig leder hittil. Tallene for 2018 viser at det nå vil bli mulig å betale for dette også.